Fischer Easy Skin Fast Kit

Alt du behøver til dine felleski

Varenr: 144916
599,-
-+
Lager: 4 på lager
Butikk:
  • 0Drøbak
  • 4Hovedlager
  • 0Kolbotn
  • 0Moss
  • 0SKI
stk.
BeskrivelseSupport
Beskrivelse

Fischer Easy Skin Fast Kit består av det du trenger til vedlikehold og bruk av dine Fischer Skin ski. Tre flasker à 80 ml: Easy Skin Cleaner et renseprodukt utviklet spesielt for å fjerne skitt fra Skin feller, slik at feste og gli holder optimal kvalitet og fellene bevares lenger. Easy Wax Cold LF er en flytende voks tilsatt fluor for bedre gli og vedlikehold av glisonene. Easy Anti Ice Skin er en flytende voks tilsatt fluor som reduserer ising i de korte hårene som en Skin-fell består av, og som ved ising vil få redusert festeegenskapene og dårligere gli. Enkel å bruke!

- Enkelt og raskt å bruke for turløpere og hobbyracere.

- Essensen av det du trenger for vedlikehold og bruk av dine Twin Skin ski.

 

 

Faresetninger: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H315 Irriterer huden. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H400 Meget giftig for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Sikkerhetssetninger: P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. P233/P235 Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig. P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P273 Unngå utslipp til miljøet. P301/P310/ P331 Ved svelging: Kontakt umiddelbart et giftinformasjonssenter/lege. IKKE fremkall brekning. P391 Samle opp spill.)

Support
Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.